Ajuntament del Catllar

El CatllarEl Catllar

Urbanizaciones

Urbanitzacions del Municipi ordenades geogràficament  

Urbanització Sant Roc  
Urbanització Santa Tecla  
Urbanització Mas de Gerembí  
Urbanització Mas de Cosme  
Urbanització Masieta de Salort  
Urbanització Mas de Pallarès (Residencial Cinc Estrelles)  
Urbanització El Mèdol  
Urbanització Mas de Cargol  
Urbanització Mas de Moregons  
Urbanització Esplai Tarragoní  
Urbanització Bonaire  
Urbanització Manous 1 - 2
Urbanització La Quadra  
Urbanització La Quadra dels Manous  
Urbanització Mas d'Enric  
Urbanització Pins Manous  
Urbanització Mas de Panxé  
Urbanització Mas Vilet dels Pins  
Urbanització Coll de Tapioles  
Urbanització Pins Blancs  
Urbanització La Bonaigua  
Urbanització Mas de Blanc  
Urbanització La Cativera  
Urbanització Masia Boronat  
Urbanització Els Cocons  
Urbanització Pinalbert  
Urbanització Parc de Llevant  

 

Ajuntament del Catllar
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar
Tel. 977 653 101 Fax 977 653 108