Ajuntament del Catllar

El CatllarEl Catllar

Tablón de Edictos

Edicte sobre l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2018 DOGC núm. de 7657, de 05.07.18

Edicte del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius promoguts per l'Ajuntament.

Edicte sobre l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2017 DOGC núm. 7391, de 15.06.17

BASE- llistat IAE-2015

Subdelegació del Govern Sta. Cruz de Tenerife- exp. 5049/2014 J.V.R

Generalitat. Departament de Territori i Sostenibilitat- exp. 43-01569-14 A.C.R.

BOPT 29.02.2016. Estatuts i Bases atuació Junta de Compensació Mas del Pou. Sector 20 del POUM.

BOPT 29.02.2016. Declaració serveis prioritaris i essencials genèrics.

BOPT 29.02.2016. Declaració serveis prioritaris i essencials plaça peó de brigada.

BOPT 29.02.2016. Ordenança reguladora estacionament autocaravanes.

BOPT 29.02.2016. Proposta modificació puntual reglament Llar d'Infants municipal.

BOPT 09.03.2016. Modificació puntual Ordenança Fiscal Taxa Llar d'Infants.

BOPT 15.03.2016. Creació de la seu electrónica

BOPT 15.03.2016. Delegació de funcions per absència

BOE 29.03.2016. Anunci de notificació a desconeguts projecte de reparcel·lació Mas de Panxé, sector 21 del POUM.

BOE 30.03.2016. Anunci de notificació a desconeguts projecte de reparcel·lació Els Cocons, sector 28 del POUM.

BOE 30.03.2016. Anunci de notificació a desconeguts projecte d'urbanització Els Cocons, sector 28 del POUM.

Proposta modificació POUM en l'àmbit 24 (Partc de Llevant) i del camp de golf

     Proposta modificació POUM

     Anunci informació pública 20.05.2015

     Anunci BOPT 01.06.2015

     Anunci DOGC 03.06.2015

     Acord aprovació inicial

     Acord aprovació provisional

Ajuntament del Catllar
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar
Tel. 977 653 101 Fax 977 653 108